Thước Vuông Đo Tâm 200 x 150 mm

  • Dụng cụ có tính năm đánh dấu tâm trên đĩa tròn và trục
  • Với chi tiết được được khắc laser giúp tăng thời gian sử dụng lâu hơn so với các thước thông thường.
  • Đo góc chính xác, dễ sử dụng và mang theo.
  • Sản phẩm được sử dụng trong việc đo đạc chi tiết máy, cơ khí, ngành mộc….
SKU SẢN PHẨM GIÁ LINK
A080045 Thước Vuông Đo Tâm 200 x 150 mm   790.000 Chi tiết sản phẩm tại đây
A080046 Thước Vuông Đo Tâm 250 x 150 mm   895.000 Chi tiết sản phẩm tại đây