CÔNG TY TNHH MTV TÂN CẢNG XANH

  • Giấy CNĐKDN: 0401844931 – Ngày cấp: 31/07/2017
  • Chi cục thuế quản lý: Chi cục Thuế Quận Liên Chiểu
  • Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 107 Phùng Hưng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam