Thước Đo Cao Độ Kĩ Thuật Điện Tử Cho Máy Làm Mộc Wixey WR510 Type 2


  • TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
  • Thước Đo Cao Độ Kĩ Thuật Điện Tử Cho Máy Làm Mộc Wixey WR510 Type 2 là sản phẩm nâng cấp cho những cử thước đi kèm theo máy. Sản phẩm hiển thị số lớn và độ chính xác cao.
  • Sản phẩm tương thích với nhiều dòng máy làm mộc trên thị trường.
  • Khả năng liên kết nhanh và dễ dàng.

A080086 (1) A080086 (2)
A080086 (4) A080086 (10)
A080086 (3) A080086 (6)
A080086 (5) A080086 (7)
A080086 (8) A080086 (9)