• Nam Châm thanh 50 x 25 x 10 mm

  • Hướng dẫn mua hàng ==> Vui lòng nhấn tại đây
  • Nam châm đất hiếm NdFeB là loại nâm châm vĩnh cửu được tạo ra từ các vật liệu từ cứng của các hợp kim hoặc hợp chất các kim loại đất hiếm.
  • Kim loại chuyển tiếp mà điển hình là 2 họ SamCo (SmCo) và Neodymium (NdFeB).
  • Đây là hai loại nam châm tốt nhất hiện nay, là vật liệu cơ bản quan trọng để tiết kiệm năng lượng và phát triển công nghiệp xanh.