Máy khoan chéo liên kết dùng hơi

  • Hướng dẫn mua hàng ==> Vui lòng nhấn tại đây
  • Bộ cử máy khoan chuyên dụng khoan chéo – khoan xiên liên kết.
  • Sản phẩm kết hợp với máy hơi giúp khoan nhẹ nhàng và ty dẫn chắc chắn làm tăng độ chính xác lỗ khoan.
  • Bộ sản phẩm bao gồm : máy khoan, cữ khoan và mũi khoan 9.5 mm
  • LƯU Ý:
    + Bước đầu nên khoan tốc chậm đến khi mũi khoan vào trong gỗ 1/2 thì tăng tốc máy khoan.
  • Video hướng dẫn sử dụng: