100 cái đinh vít khoan chéo Wnew 4-30 mm

 

  • TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
  • Sản phẩm chuyên dụng cho liên kết khoan chéo gỗ.
  • Khả năng chống trượt, liên kết tốt hơn so với vít gỗ thông thường.