Phin lọc 3M 6001CN


  • Phin 6001CN lọc được phần lớn các loại khí độc hữu cơ, hơi dung môi hữu cơ thông thường, với nồng độ môi trường cao hơn 10 lần tiêu chuẩn cho phép (PEL) khi sử dụng mặt nạ nửa mặt, hay 50 lần PEL khi sử dụng với mặt nạ kín mặt. (PEL – the Permissible Exposure Limit).
  • Sản phẩm thích hợp các dòng mặt nạ phòng độc 3 M 7505 , 6100,6200 …
  • Thời gian sử dụng của phin lọc hơi phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện môi trường bên cạnh nồng độ hơi hữu cơ và dung môi trong môi trường làm việc.
  • Tuyệt đối không sử dụng trong điều kiện thiếu ô xy hay không có thông gió.

Mặt nạ phòng độc 3M 6200: 295,000 ₫

Mặt nạ phòng độc nguyên mặt 3M 6800: 2,100,000 ₫

Phin lọc 3M 6001CN: 160,000 ₫

Khẩu trang 3M: 17,000 ₫

Hộp 10 Bông Lọc Khẩu Trang 3M: 75,000 ₫

Bịt tai chống ồn 3M: 185,000 ₫