Nút Định Vị Lỗ Khoan 10 mm

  • Hướng dẫn mua hàng ==> Vui lòng nhấn tại đây
  • Sản phẩm là nút định vị mũi khoan trong các bộ cữ khoan ốc cam, khoan chốt gỗ…
SKU SẢN PHẨM GIÁ LINK
A010063 Nút Định Vị Lỗ Khoan 6 mm     33.000 Chi tiết sản phẩm tại đây
A010064 Nút Định Vị Lỗ Khoan 8 mm     35.000 Chi tiết sản phẩm tại đây
A010065 Nút Định Vị Lỗ Khoan 10 mm     38.000 Chi tiết sản phẩm tại đây