SKU SẢN PHẨM GIÁ Kích thước (mm) LINK
A070001 Nam châm ke góc vuông size 1    80,000 120 x 80 x 15 Chi tiết sản phẩm tại đây
A070002 Nam châm ke góc vuông size 2  98,000 155 x 102 x 16 Chi tiết sản phẩm tại đây
A070003 Nam châm ke góc vuông size 3  130,000 190 x 120 x 26 Chi tiết sản phẩm tại đây
A070007 Nam châm ke góc vuông chế độ on off size nhỏ  335,000 100 x 85 x 26 Chi tiết sản phẩm tại đây
A070008 Nam châm ke góc vuông chế độ on off size lớn  385,000 135 x 115 x 36 Chi tiết sản phẩm tại đây
A070004 Nam châm đa giác size nhỏ  149,000 96 x 64 x 15 Chi tiết sản phẩm tại đây
A070016 Nam châm đa giác size lớn  190,000 150 x 111 x 21 Chi tiết sản phẩm tại đây
  • Ke góc nam châm là công cụ hỗ trợ cho thợ cơ khí. Đặc biệt là hàn các chi tiết với nhau khi cần ghép các góc vuông,30,45,60,75,90 độ.
  • Sản phẩm chuyên dụng bên cơ khí làm cổng cửa với kích thước hộp lớn và những mảng liên quan.
  • Lý tưởng cho việc cố định form và tạo khung nhanh.
  • Giữ khung chính xác cho tất cả các công việc hàn cơ khí và có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác.