Keo Titebond Nội thất 473ML

70,000 

Chuyên dùng cho nội thất trong nhà.

Thời gian khô nhanh hơn Titebond II Premier Wood Glue loại màu xanh.

Chịu nước kém hơn Titebond II Premier Wood Glue loại màu xanh.

Mua ngay Đọc tiếp