Dụng Cụ Từ Tính Nam Châm On Off 40 Kg

  • Video Tham Khảo :

  • Hướng dẫn mua hàng ==> Vui lòng nhấn tại đây
  • Một công cụ rất linh hoạt và hữu ích cho việc sử dụng ô tô và kỹ thuật, cơ khí tiện, cử xả ván gỗ, sắt…
  • Có rất nhiều cách sử dụng từ việc kiểm tra độ rơ và độ bằng phẳng trong các bộ phận, thiết lập TDC để chuyển và các ứng dụng kỹ thuật khác.