Cử Cưa Cắt Góc Harvey MG-36 Dành Cho Cưa Bàn Cabinet


  • VIDEO THAM KHẢO SẢN PHẨM:


  • TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
  • Sản xuất cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Cung cấp độ chính xác cắt cực đỉnh.
  • Máy đo góc với 27 điểm dừng góc để điều khiển gia tăng chính xác.
  • Gia công chi tiết sắc xảo và độ hoàn thiện cao.

A010091 (1) A010091 (2)
A010091 (3) A010091 (9)
A010091 (5) A010091 (6)
A010091 (7) A010091 (8)