Combo 70 Chi Tiết Mũi Router Cốt 12.7 mm


  • VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

  • TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
  • Combo 70 Chi Tiết Mũi Router Cốt 12.7 mm chuyên dụng phay rãnh , bo góc, lấy nền, đánh phào chỉ…
  • Sản phẩm kết hợp với máy phay lớn cốt 12.7 mm để cho ra sản phẩm có độ hoàn thiện cao.
  • Chỉ với bộ sản phẩm bạn có thể thỏa thích tạo ra những sản phẩm nhu mong muốn.
  • Ứng dụng cho tất cả các loại gỗ cứng : Trắc, Cẩm, Hương, Lim, Đinh, Tần Bì , gỗ công nghiệp…
  • LƯU Ý : Do Mỗi Lô Sản Phẩm Được Sản Xuất Theo Đợt Nên Số Liệu Kích Thước Có Thể Thay Đổi Tùy Vào Mỗi Đợt.