Co Nối Chữ Y Phi 27 Ống nước – Thép Mạ Kẽm


  • TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
  • Co Nối Chữ Y Phi 27 Ống nước – Thép Mạ Kẽm là chi tiết chuyển hệ để thay đổi đường kính ống phù hợp với công việc.
  • LƯU Ý : Hệ thép mạ kẽm có thể sử dụng trong hạng mục dẫn nước và trang trí. Còn hệ gang chỉ sử dụng với mục đích trang trí.

A122018 A121022 (3) A121022 (2)