Co Điếu Ống Nước 49-21 – Thép Mạ Kẽm


  • TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
  • Co Điếu Ống Nước 49-21 – Thép Mạ Kẽm là chi tiết chuyển hệ để thay đổi đường kính ống phù hợp với công việc.
  • Sản phẩm thích hợp để che phần nắp chuôi đèn nhựa trong hạng mục trang trí đèn.
  • LƯU Ý: Hệ thép mạ kẽm có thể sử dụng trong hạng mục dẫn nước và trang trí. Còn hệ gang chỉ sử dụng với mục đích trang trí.

A121031 (1) A121031 (3) A121031 (2)