Bộ Phụ Kiện Nối Ray TrackSaw Makita 198885-7


  • VIDEO REVIEW SẢN PHẨM:


  • TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
  • Bộ Phụ Kiện Nối Ray TrackSaw Makita 198885-7 giúp kết nối các thanh ray nối dài và có độ khít và chuẩn xác cao.
  • Với chiều dài lên đến 330 mm cho khả năng liên kết cứng cáp.

A010113 (1) A010113 (10)
A010113 (3) A010113 (2)
A010113 (4) A010113 (5)
A010113 (6) A010113 (7)
A010113 (8) A010113 (9)