Bộ Dưỡng Lắp Hộc Kéo Wnew

  • VIDEO CÁCH SỬ DỤNG SẢN PHẨM : 


  • TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
  • Bộ dưỡng giúp lắp đặt chính xác ngăn kéo thanh trượt.
  • Phạm vi ứng dụng: Thích hợp để lắp đặt các ngăn kéo như bàn, tủ sách và tủ.
  • VIDEO THAM KHẢO SẢN PHẨM: