Bộ Cử Khoan Ốc Cam Và Chốt Gỗ Bản Rút Gọn 08350A


  • VIDEO THAM KHẢO SẢN PHẨM:


  • TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
    Bộ Cử Khoan Ốc Cam Và Chốt Gỗ Bản Rút Gọn 08350A có tác dụng định vị lỗ khoan, giúp thao tác khoan nhanh và có độ chính xác cao nhất.
  • Được thiết kế dễ di chuyển hoặc gắn vào phôi và được thiết kế tích hợp để kẹp linh động.
  • Việc ghép gỗ bằng ốc liên kết (ốc cam) trở nên dễ dàng hơn với cử khoan – bắt ốc liên kết.
  • Bộ Cử Khoan Ốc Cam Và Chốt Gỗ Bản Rút Gọn 08350A được nâng cấp từ 08350 – thêm chi tiết giúp bạn tăng cường 2 lỗ khoan chốt gỗ 2 bên giúp tăng độ cứng liên kết mối ghép.
  • Cử này đã có sẵn thước đo bề dầy của gỗ và căn sẵn vị trí của ốc liên kết, người sử dụng chỉ việc chỉnh thước sau đó thao tác khoan rồi bắt ốc.