Bộ Cử Hỗ Trợ Xả Ván Kết Hợp Với Ray Dẫn TrackSaw

  • VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM :


  • TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
  • Bộ Cử Hỗ Trợ Xả Ván Kết Hợp Với Ray Dẫn TrackSaw là dòng sản phẩm hỗ trợ ra phôi dài có độ chuẩn xác cao.
  • Sản phẩm được kết hợp từ nhôm định hình chất lượng cao, các chi tiết nối chuẩn xác.
  • Với thiết kế hiệu năng tốt, phù hợp với hầu hết những dòng ray TrackSaw trên thị trường.

A010116 (1) A010116 (9)
A010116 (2) A010116 (3)
A010116 (4) A010116 (11)
A010116 (5) A010116 (6)
A010116 (10) A010116 (8)