Bộ Cử Định Vị Phôi Fonson Tools T03


  • VIDEO REVIEW SẢN PHẨM:


  • TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
  • Được gia công từ nhôm cứng tổng hợp cho độ bền cao.
  • Sản phẩm kết hợp với thanh ray dẫn hướng Wnew cho khả năng cố định phôi chắc chắn.
  • Ngoài ra, bạn có thể dùng trên bàn thao tác có lỗ định vị sẵn để định vị phôi.

A010114 (1) A010114 (10)
A010114 (2) A010114 (3)
A010114 (4) A010114 (5)
A010114 (6) A010114 (7)
A010114 (8) A010114 (9)