Bộ Cử Chặn Gỗ Bên Trái Wnew Có Kim Chỉ Vạch  • VIDEO THAM KHẢO SẢN PHẨM:


  • TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
  • Sản phẩm là dụng cụ hỗ trợ kẹp ván gỗ, kết hợp thanh ray nhôm có in thước giúp giảm thời gian ra ván.
  • Dễ dàng và thuận tiện để điều chỉnh giới hạn theo kích thước yêu cầu, giúp bàn cưa an toàn hơn bằng tay.
  • Nó được sử dụng đặc biệt với cưa bàn và cưa tròn điện lật để vận hành bàn đẩy để giải quyết các kích thước đo trong quá trình vận hành và vấn đề phụ thuộc tấm, giúp thao tác thuận tiện, chính xác và an toàn hơn.
  • Nó sẽ cho phép bạn thực hiện tất cả các nhu cầu trượt và đồ gá trượt trên bảng bộ định tuyến, bảng biểu và cưa vòng.
  • Sản phẩm chưa bao gồm thanh ray nhôm.
  • LƯU Ý:
  • Vui lòng cho phép lỗi 1cm do đo thủ công.