Bộ cử chặn gỗ Wnew có kim chỉ vạch

  • Hướng dẫn mua hàng ==> Vui lòng nhấn tại đây
  • Sản phẩm là dụng cụ hỗ trợ kẹp ván gỗ, kết hợp thanh ray nhôm có in thước giúp giảm thời gian ra ván.
  • Sản phẩm chưa bao gồm thanh ray nhôm.