Bình Tạo Bọt Tuyết Yili 400 ML

  • Video Review Sản Phẩm :


  • VIDEO THAM KHẢO SẢN PHẨM:

  • TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
  • Bình Tạo Bọt Tuyết Yili 400 ML là sản phẩm không thể thiếu khi sử dụng các dòng máy xịt rửa cao áp, máy rửa xe trong gia đình.
  • Sản phẩm gần tương đương với máy tạo bọt chuyên nghiệp.
  • Có van chỉnh lưu lượng bọt điều chỉnh dễ dàng.