Bản lề giảm chấn Blumroo – Kiểu A

  • Video Hướng Dẫn Sử Dụng : 

  • Hướng dẫn mua hàng ==> Vui lòng nhấn tại đây
  • Áp dụng cho trường hợp cánh phủ toàn bộ ( Bản lề A – Dạng Thẳng ).
  • Sản phẩm dùng cho cửa tử các loại, dùng sản phẩm này khi đóng mở của tạo ra sự êm thuận, không gây chấn động.
  • Có cơ chế đóng chậm tự động.
  • Là giải pháp tuyệt vời cho nội thất hiện đại.
SKU SẢN PHẨM GIÁ LINK
A050086 Bản lề giảm chấn Blumroo – Kiểu A  18,000 Chi tiết sản phẩm tại đây
A050087 Bản lề giảm chấn Blumroo – Kiểu B  18,000 Chi tiết sản phẩm tại đây
A050088 Bản lề giảm chấn Blumroo – Kiểu C  18,000 Chi tiết sản phẩm tại đây
A050082 Đèn Led Bản Lề Bật Tủ – Ánh Sáng Trắng  17,000 Chi tiết sản phẩm tại đây
A050100 Đèn Led Bản Lề Bật Tủ – Ánh Sáng Vàng 17,000 Chi tiết sản phẩm tại đây
A040189 Mũi Khoét Gỗ Phi 35 mm Có Vòng Giới Hạn 58,000  Chi tiết sản phẩm tại đây
A040120 Mũi Khoét Gỗ Phi 35 mm 42,000 Chi tiết sản phẩm tại đây
A010008 Bộ dưỡng khoan bản lề bật  515,000 Chi tiết sản phẩm tại đây
 A010055 Bộ dưỡng khoan bản lề bật nhôm đúc  825,000 Chi tiết sản phẩm tại đây
A040005 Bộ mũi khoan bản lề chuôi lục  120,000  Chi tiết sản phẩm tại đây