100 cái Chốt che lỗ khoan chéo màu nâu

Màu TRẮNG (100 cái): 46,000 ₫

Màu XÁM (100 cái): 46,000 ₫

Màu BE (100 cái): 46,000 ₫

Màu ĐEN (100 cái): 46,000 ₫

Màu NÂU (100 cái): 46,000 ₫

Màu nâu đỏ vân gỗ (100 cái): 57,000 ₫

Màu kem vân gỗ (100 cái): 57,000 ₫